Bói tuổi chồng Canh Thìn 2000 vợ Ất Dậu 2005 hợp hay khắc?

Dưới đây là kết quả bói tuổi chồng 2000 và vợ 2005. Giúp gia chủ biết được tuổi của mình và người bạn đời có những điểm gì tương hợp hay xung khắc? Nhằm sớm tìm được cách khắc phục, hóa giải. Để vợ Ất Dậu và chồng Canh Thìn có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn trong tương lai.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Thìn vợ Ất Dậu

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 2000 2005
Tuổi âm Canh Thìn Ất Dậu
Mệnh Bạch Lạp Kim Tuyền Trung Thủy
Cung phi Ly Khôn
Thiên mệnh Hỏa Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Thìn vợ Ất Dậu

Để bói tuổi chồng 2000 và vợ 2005 tốt hay xấu. Tiện ích sẽ dựa trên các yếu tố về cung mệnh, thiên mệnh năm sinh, can chi. Từ đó biết được các điểm tương sinh , tương khắc. Kết quả nhận định của chúng tôi về độ hợp nhau giữa chồng Canh Thìn và vợ Ất Dậu như sau:

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Bạch Lạp KimTuyền Trung ThủyTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CanhẤtTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThìnDậuLục hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
LyKhônLục sát (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
HỏaThổTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Canh Thìn vợ Ất Dậu

8
Tuổi hai vợ chồng bạn cực kỳ hợp nhau. Chúc mừng

Trên đây là những nhận định của chúng tôi về bói tuổi chồng 2000 vợ 2005. Hi vọng những thông tin vừa rồi đã giúp vợ chồng gia chủ biết được tuổi của hai người hợp hay khắc, tốt hay xấu ở những điểm nào. Để sớm tìm ra cách hóa giải nếu không hợp. Với mong muốn rằng trong gia đình vợ chồng con cái sẽ ngày càng hạnh phúc, gặp được nhiều điều tốt đẹp.