Bói tuổi chồng Canh Thìn 2000 vợ Bính Tuất 2006 hợp hay khắc?

Dưới đây là kết quả bói tuổi chồng 2000 và vợ 2006. Giúp gia chủ biết được tuổi của mình và người bạn đời có những điểm gì tương hợp hay xung khắc? Nhằm sớm tìm được cách khắc phục, hóa giải. Để vợ Bính Tuất và chồng Canh Thìn có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn trong tương lai.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Thìn vợ Bính Tuất

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 2000 2006
Tuổi âm Canh Thìn Bính Tuất
Mệnh Bạch Lạp Kim Ốc Thượng Thổ
Cung phi Ly Chấn
Thiên mệnh Hỏa Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Thìn vợ Bính Tuất

Để bói tuổi chồng 2000 và vợ 2006 tốt hay xấu. Tiện ích sẽ dựa trên các yếu tố về cung mệnh, thiên mệnh năm sinh, can chi. Từ đó biết được các điểm tương sinh , tương khắc. Kết quả nhận định của chúng tôi về độ hợp nhau giữa chồng Canh Thìn và vợ Bính Tuất như sau:

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Bạch Lạp KimỐc Thượng ThổTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CanhBínhTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThìnTuấtLục xung (Xấu)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
LyChấnSinh khí (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
HỏaMộcTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Canh Thìn vợ Bính Tuất

6
Tuổi vợ chồng 2 bạn khá hợp nhau

Trên đây là những nhận định của chúng tôi về bói tuổi chồng 2000 vợ 2006. Hi vọng những thông tin vừa rồi đã giúp vợ chồng gia chủ biết được tuổi của hai người hợp hay khắc, tốt hay xấu ở những điểm nào. Để sớm tìm ra cách hóa giải nếu không hợp. Với mong muốn rằng trong gia đình vợ chồng con cái sẽ ngày càng hạnh phúc, gặp được nhiều điều tốt đẹp.