Xem tháng 9 năm 2024 có ngày bất tương nào

Ngày bất tương là thời điểm tốt nhất để tổ chức các công việc mang tính khởi đầu. Như là cưới hỏi, khai trương, nhập trạch, v.v. Tiện ích của chúng tôi sẽ cung cấp danh sách ngày bất tương tháng 9 năm 2024 để gia chủ lựa chọn. Dưới đây là chi tiết cụ thể:

Hướng dẫn tra cứu ngày bất tương theo tháng

Chọn tháng, năm muốn xem ngày bất tương (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày tốt bất tương trong tháng 9 năm 2024

Ngoài danh sách các ngày bất tương, đại kết tháng 9 năm 2024. Tiện ích còn cung cấp thêm những khung giờ tốt trong ngày. Giúp gia chủ chọn được thời gian phù hợp tiến hành công việc, Với mục đích mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi, nhân đôi may mắn, mang lại kết quả như mong đợi.

Thứ Ngày Giờ tốt
Thứ Bảy Dương lịch: 14/9/2024
Âm lịch: 12/8/2024
Ngày Tân Tỵ
Tháng Quý Dậu
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Hai Dương lịch: 16/9/2024
Âm lịch: 14/8/2024
Ngày Quý Mùi
Tháng Quý Dậu
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Ba Dương lịch: 17/9/2024
Âm lịch: 15/8/2024
Ngày Giáp Thân
Tháng Quý Dậu
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Tư Dương lịch: 25/9/2024
Âm lịch: 23/8/2024
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Quý Dậu
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Năm Dương lịch: 26/9/2024
Âm lịch: 24/8/2024
Ngày Quý Tỵ
Tháng Quý Dậu
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Sáu Dương lịch: 27/9/2024
Âm lịch: 25/8/2024
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Quý Dậu
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)

Phía trên là tất cả các ngày bất tương trong tháng 9 năm 2024 mà tiện ích cung cấp. Nhằm giúp cho bạn có thể lên kế hoạch tiến hành công việc được hanh thông thuận lợi. Mang lại kết quả thành công như mong đợi.